با ما همراه باشید

سلبریتی

شعر عاشقانه ؛ زیباترین اشعار عاشقانه کوتاه و رمانتیک برای عشق و یار

شعر عاشقانه ؛ زیباترین اشعار عاشقانه کوتاه و رمانتیک برای عشق و یار


شعر عاشقانه

جدیدترین شعر عاشقانه , زیباترین اشعار برای عشق و یار, شعر زیبای رمانتیک برای عشقم

شعر عاشقانه زیبا

در این بخش مجموعه اشعار عاشقانه زیبا از شاعرهای ایرانی را آماده کرده ایم. امیدارویم از خواندن این شعرهای کوتاه عاشقانه لذت ببرید.

تویی که ناب ترین فصل هر کتاب منیشروع وسوسه انگیز شعر ناب منی

من آن سکوت شکسته در آسمان توامو تو درآمد دنیا و آفتاب منی

چقدر هجمه ی تشویش بی تو بودن هاتویی که نقطه ی پایان اضطراب منی

برای زندگی ی بی جواب و تکراریبه موقع آمدی و بهترین جواب منی

روان در اوج خیالم چو رود می مانیهمیشه جاری و مانا در عمق خواب منی

نفس پس از گذرت از حساب می افتدو تو دلیل نفس های بی حساب منی

رها مکن غزلم را همیشه با من باشکه ختم خاطره انگیزه شعر ناب منی

بهترین و زیباترین عکس و شعر های عاشقانه غمگین رمانتیک و احساسی کوتاه جدید

باز امشب غزلی کنج دلم زندانی است

آسمان شب بی حوصله ام طوفانی است

هیچ کسی تلخی لبخند مرا درک نکرد

های های دل دیوانه ی من پنهانی است

 

شعر عاشقانه

اشعار عاشقانه حافظ : دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

ای پادشه خوبان داد از غم تنهاییدل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

شعر عاشقانه کوتاه

محترم دار دلم کاین مگس قند پرستتا هوا خواه تو شد فر همایی دارد

از عدالت نبود دور گرش پرسد حالپادشاهی که به همسایه گدایی دارد

اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتنددرد عشق است و جگرسوز دوایی دارد

ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشقهر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد

نغز گفت آن بت ترسا بچه باده پرستشادی روی کسی خور که صفایی دارد

شعر عاشقانههر که در عاشقی قدم نزده استبر دل از خون دیده نم نزده است

او چه داند که چیست حالت عشقکه بر او عشق، تیر غم نزده است

خاقانی

~~~~~✦✦✦~~~~~

دگر از درد تنهایی، به جانم یار می‌بایددگر تلخ است کامم، شربت دیدار می‌باید

ز جام عشق او مستم، دگر پندم مده ناصحنصیحت گوش کردن را دل هشیار می‌باید

مرا امید بهبودی نماندست، ای خوش آن روزیکه می‌گفتم: علاج این دل بیمار می‌باید

بهائی بارها ورزید عشق، اما جنونش رانمی‌بایست زنجیری، ولی این بار می‌باید

شیخ بهایی

~~~~~✦✦✦~~~~~

دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کنادبر یکی سنگین دل نامهربان چون خویشتن

تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشیچون به هجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من

رابعه قزداری

شعر عاشقانه نظامی

~~~~~✦✦✦~~~~~

تا در ره عشق آشنای تو شدمبا صد غم و درد مبتلای تو شدم

لیلی‌وش من به حال زارم بنگرمجنون زمانه از برای تو شدم

وحشی بافقی

شعر عاشقانه

شعر عاشقانه

تمام ترانه هایم ترنم یاد توست و تمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توستای زلال تر از باران و پاکتر از آیینه به وجود پر مهر تو می بالم

و تو را آنگونه که میخواهی دوست دارم

ای مهربان – پرنده خیالم با یاد تو به اوج آسمانها پر خواهد گشود

و زیبایی ات را به رخ فرشتگان خواهد کشیدتبسمی از تو مرا کافیست که  از هیچ به همه چیز برسم

منتظر لحظه ای هستم که دستانت را بگیرمدر چشمانت خیره شوم

دوستت دارم را بر لبانم جاری کنممنتظر لحظه ای هستم که در کنارت بنشینم

سر رو شونه هایت بگذارم….از عشق تو…..از داشتن تو…اشک شوق ریزم

منتظر لحظه ی مقدس که تو را در اغوش بگیرمبوسه ای از سر عشق به تو تقدیم کنم

وبا تمام وجود قلبم و عشقم را به تو هدیه کنماری من تورا دوست دارموعاشقانه تو را می ستایم

شعر عاشقانه کوتاه زیبا و احساسی فاز دلتنگی

به عاشقان و معشوقه های شهر بگویید…

دلبری برای یکدیگر را…

بگذارند به وقت تنهاییشان!

خیابان،مترو و تاکسی جای دست کشیدن روی ابرو…

سر روی شانه گذاشتن. و لمس شال و گیسو نیست…

شاید یک نفر چشمانش را بست…

شاید یک نفر خاطرش پر کشید…

شاید یک نفر دلش رفت…

شاید یک نفر دلش تنگ شد

شعر عاشقانه حافظ :

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارشگل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشندخواجه آن است که باشد غم خدمتکارش

جای آن است که خون موج زند در دل لعلزین تغابن که خزف می‌شکند بازارش

بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبوداین همه قول و غزل تعبیه در منقارش

ای که از کوچه معشوقه ما می‌گذریبر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش

آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوستهر کجا هست خدایا به سلامت دارش

صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دلجانب عشق عزیز است فرومگذارش

صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاهبه دو جام دگر آشفته شود دستارش

دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بودنازپرورد وصال است مجو آزارش

شعر عاشقانهاشعار زیبای رمانتیک برای یار

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دلبی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

این غم، که مراست کوه قافست، نه غماین دل، که توراست، سنگ خاراست، نه دل

رودکی

~~~~~✦✦✦~~~~~

جهان بی عشق سامانی نداردفلک بی میل دورانی ندارد

نه مردم شد کسی کز عشق پاکستکه مردم عشق و باقی آب و خاکست

چراغ جمله عالم عقل و دینستتو عاشق شو که به ز آن جمله اینست

امیرخسرو دهلوی

~~~~~✦✦✦~~~~~

هر شب به تو با عشق و طرب می‌گذردبر من زغمت به تاب و تب می‌گذرد

تو خفته به استراحت و بی تو مراتا صبح ندانی که چه شب می‌گذرد

هاتف اصفهانی

~~~~~✦✦✦~~~~~

ای ابر چراست روز و شب چشم تو تروی فاخته زار چند نالی به سحر

ای لاله چرا جامه دریدی در براز یار جدایید چو مسعود مگر

مسعود سعد سلمان

~~~~~✦✦✦~~~~~

عشق تو عالم دل جمله به یکبار گرفتبختیار اوست برما که تو را یار گرفت

من اسیر خود واز عشق جهانی بی‌خودمن درین ظلمت و عالم همه انوار گرفت

سیف فرغانی

شعر عاشقانهاشعار عاشقانه دیوان حافظ :

خیال روی تو در هر طریق همره ماست

خیال روی تو در هر طریق همره ماستنسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

به رغم مدعیانی که منع عشق کنندجمال چهره تو حجت موجه ماست

ببین که سیب زنخدان تو چه می‌گویدهزار یوسف مصری فتاده در چه ماست

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسدگناه بخت پریشان و دست کوته ماست

به حاجب در خلوت سرای خاص بگوفلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست

به صورت از نظر ما اگر چه محجوب استهمیشه در نظر خاطر مرفه ماست

اگر به سالی حافظ دری زند بگشایکه سال‌هاست که مشتاق روی چون مه ماست

******

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوستتا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفسطوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

******

ملوانی شوریدهخلبانی سر به هواشاعری عاشققصابی دل رحمکارگری ساده…آدم‌های زیادی در من هستندکه عاشق هیچ کدامشان نیستی

جلیل صفر بیگی

شعر عاشقانه کوتاه

همگان به جست‌ و جوی خانه می‌گردندمن کوچه‌ خلوتی را می‌خواهمبی‌ انتها برای رفتنبی‌ واژه برای سرودنو آسمانی برای پرواز کردنعاشقانه اوج گرفتنرها شدن

سیدعلی صالحی

~~~~~✦✦✦~~~~~

کاری کنساحلرویای رسیدن به تو نباشددر دریاچاره جزعاشق بودننیست

کیکاووس یاکیده

~~~~~✦✦✦~~~~~

این عشق ماندنی این شعر بودنیاین لحظه‌های با تو نشستن سرودنی‌ست

من پاکباز عاشقم از عاشقان توبا مرگ آزمای با مرگاگر که شیوه تو آزمودنی‌ست

حمید مصدق

مجموعه شعرهای زیبا در وصف یار

چندان به تماشایش برنشستیمکه بامدادی دیگر برآمدو بهاری دیگر

از چشم اندازهای بی برگشت در رسیداز عشق تن جامه‌ای ساختیم روئینهنبردی پرداختیم که حنظل انتظاربر ما گوارا آمد

ای آفتاب که برنیامدنتشب را جاودانه می‌سازدبر من بتابپیش از آن‌که در تاریکی خود گم شوم

محمد شمس لنگرودی

~~~~~✦✦✦~~~~~

به خاطر مردم است که می‌گویمگوش هایت را کمی نزدیک دهانم بیار

دنیادارد از شعرهای عاشقانه تهی می‌شودو مردم نمی‌دانندچگونه می‌شود بی هیچ واژه ایکسی را که این همه دور استاین همه دوست داشت

لیلا کردبچه

~~~~~✦✦✦~~~~~

در این هستی غم انگیزوقتی حتی روشن کردن یک چراغ ساده «دوستت دارم»کام زندگی را تلخ می‌کند

وقتی شنیدن دقیقه ای صدای بهشتی‌اتزندگی را تا مرزهای دوزخ می‌لغزانددیگر نازنین منچه جای اندوه؟چه جای اگر؟چه جای کاش؟و من…

این حرف آخر نیست!به ارتفاع ابدیت دوستت دارمحتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانهاز لذت گفتنش امتناع کنم

مصطفی مستور

شعر و اشعار کوتاه و زیبای عاشقانه رفتن

گاهی باید از همه چیز دل کند و رفت !

باید پلهای پشت سر را خراب و کرد

و هیچ راه برگشتی هم باقی نگذاشت !

حتی اگر دوستش داشته باشی

اشعار حافظ شیرازی در مورد عشق :

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

الا یا ایها الساقی..

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولهاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشایدز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دمجرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گویدکه سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایلکجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ ها

همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخرنهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ ها

حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظمتی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

غم عشق..

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کردچون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیختآه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یارطالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحروه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیبنیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد

آن که پرنقش زد این دایره میناییکس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوختیار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

زیباترین متن های رمانتیک

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداختبه قصد جان من زار ناتوان انداخت

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بودزمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

******

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوختآتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداختجانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

******

کام دوست…

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوستتا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفسطوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

زلف او دام است و خالش دانه آن دام و منبر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشرهر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنکدردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست

گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیاخاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراقترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساززان که درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست

شعر عاشقانه زیبا برای یار

چو لعل شکرینت بوسه بخشدمذاق جان من ز او پر شکر باد

مرا از توست هر دم تازه عشقیتو را هر ساعتی حسنی دگر باد

و گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوسز حقه دهنش چون شکر فرو ریزد

من آن فریب که در نرگس تو می‌بینمبس آب روی که با خاک ره برآمیزد

فراز و شیب بیابان عشق دام بلاستکجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد

******

راه عشق …

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیستآنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بوددر کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

ما را ز منع عقل مترسان و می بیارکان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست

از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشدجانا گناه طالع و جرم ستاره نیست

او را به چشم پاک توان دید چون هلالهر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست

فرصت شمر طریقه رندی که این نشانچون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست

نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ روحیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست

******

جانا تو را که گفت که احوال ما مپرسبیگانه گرد و قصهٔ هیچ آشنا مپرس

ز آنجا که لطف شامل و خلق کریم توستجرم نکرده عفو کن و ماجرا مپرس

******

شعرهای عاشقانه زیبا

جلوه معشوقه …

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشتو اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت

گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیستگفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراضپادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت

در نمی‌گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوستخرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیمکاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکنشیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیرذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشتشیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت

******

سخن عشق …

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفتناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

گل بخندید که از راست نرنجیم ولیهیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

گر طمع داری از آن جام مرصع می لعلای بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت

تا ابد بوی محبت به مشامش نرسدهر که خاک در میخانه به رخساره نرفت

در گلستان ارم دوش چو از لطف هوازلف سنبل به نسیم سحری می‌آشفت

گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کوگفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت

سخن عشق نه آن است که آید به زبانساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت

اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداختچه کند سوز غم عشق نیارست نهفت

همچنین بخوانید : شعر دلتنگی عاشقانه – شعر عاشقانه کوتاه – شعر عاشقانه غمگین

 منبع خبر

تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلبریتی

اس ام اس های احساسی دخترانه

متن پر احساس دخترانه


متن پر احساس دخترانه

جملات و متن های پر احساس دخترانه

جملات و متن های احساسی دخترانه زیبا را در این بخش آماده کرده ایم. دختران به دلیل احساسات زیادی که در قلب خود دارند می توانند این متن ها زیبای ادبی را در شبکه های اججتماعی به اشتراک بگذارید و هچنین عکس نوشته های دخترانه پر احساس را هم در ادامه می توانید برای عکس پروفایل و استوری قرار دهید.

ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺑﺮﻡﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻝﺑﺎﺷﯽﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ …

با خودمان میگوییم، عادت می کنیم و با صراحت زیادی، این جمله را تکرار میکنیم. ان چیزی که هیچکس نمی‌پرسد، این است که:“به چه قیمتی عادت می کنیم؟”

متن پر احساس دخترانه

متن های احساسی دخترونه

چیزیم نیست ، خرد و خمیرم فقط همینکم مانده است بی تو بمیرم ، فقط همیناز هرچه هست و نیست گذشتم ولی هنوزدر عمق چشم های تو گیرم ، فقط همین

اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کردبدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد

ساده از ” من بی تو میمیرم ”گذشتی خوب من !من به این یک جمله ی خودسخت ایمان داشتم…

متن پر احساس دخترانهجملات زیبای پر احساس دخترانه

حالا اشک ها هم شبیه تو شده اندگریه که می کنم نمی آیند

مرد میخواست بگوید دوستت می‌دارم

و دید این را همه ی ی گفته‌ اند

و بسیاری دیگر هم خواهند توانست گفت

پس نگفت و خواست نگاه کند

و دید بسیاری نگاه کرده‌اند

و بسیاری دیگر نگاه کردن خواهند توانست

پس نگاه هم نکرد

و گفت سکوت کنم اما دید بسیاری سکوت کرده‌اند

و سکوت‌کنندگان بسیاری نیز از پس او خواهند آمد

مرد ندانست چـه کند

ندانست چـه بگوید

کـه نگاه کند یا نکند

کـه سکوت کند یا نکند.

دودلی نبود

تردید نبود

حرفی نبود

گفت: کسی که نمی‌آید نمی‌رود. و نمی ماند.

علیرضا روشن

ببینید: عکس پروفایل مذهبی دخترانه | عکس نوشته های زیبای دخترانه با موضوعات مذهبی

متن پر احساس دخترانه

متن های زیبا احساسی دخترونه

سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توستورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا

به دنبال تو می‌گردمنمییابم نشانت رابگو باید کجا جویممدار کهکشانت را…!

به چشمانت که رنگ آب دریاستبه آن نازی که در چشم تو پیداستبه گل های بهار و عشق و مستیفدایت میشوم هر جا که هستی

می خواهم دوباره بدنیا بیایم بیرون در، تو منتظرم بوده باشیو بی آنکه کسی بفهمدجای بیداری و خواب رابه رسم خودمان درآریمچه بود بیداریکه زندگی اش نام کرده بودند.

متن پر احساس دخترانهعکس احساسی دخترانه

در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیستگل شدن هنر استتقدیم به سرور گل هامن از این فاصله ها دلگیرماز غم دوری تو می میرمتو ز حال دل من بی خبریمن از این بی خبری دلگیرم

دوست داشتن کـه عیب نیست بابا جان

دوست داشتن دل آدم را روشن میکند

اما کینه و نفرت دل آدم را سیاه میکند

اگر از حالا دلت بـه محبت انس گرفت

بزرگ هم کـه شدی

آماده دوست داشتن چیزهای خوب و زیبای دنیا هستی

دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه اسـت

اگر با محبت غنچه‌ها را آب دادی باز میشوند

اگر نفرت ورزیدی غنچه‌ ها پلاسیده میشوند

سیمین دانشور

ببینید: مجموعه عکس های عاشقانه دخترانه خاص و متن های عاشقانه برای پست اینستاگرام

متن پر احساس دخترانهمتن و نوشته های زیبای دخترونه

می نویسم از تو ای زیبای منمی سرایم از تو ای رویای منای نگاهت سبزتر از سبزه زارمی نویسم بی قرارم بی قرار

پاییز؛پنجره‌ایست که از اتاق منبه هوای “تو” باز می شود …

گاهی میان وسعت دستان خالیم حس می کنمتمام دار و ندارم نگاه توستمن آنقدر خواستمت که نخواستنت را ندیدمتو آنقدر نخواستی که هیچ چیز از من ندیدیمتن پر احساس دخترانهمتن های احساسی دخترونه

بفهم!

دارد ناز تو را می‌کشد!!!

دختری که از غرور…

خورشید هم به گرد پایش نمیرسه!!!

موهایش را نوازش کن قبل از اینکه سفید شوند…

دختر است…با همه‌ی دختر بودنش دوست دارد نوازشت را…

ولی باهوش است!!

فرق بین ریا و حقیقت را می‌فهمد…!!

بابام میگه..

اینایی که دختر ندارن تو خونه (!)

عمرشون هدر رفته..

صبح‌ها دیدن دخترت با موهای شلخته، زیر چشاش سیاه شده و صدای گرفته اول صبحش که داد میزنه:

بابا نیا تو!

فرار میکنه لباسشو عوض کنه…

کل دنیای یه مرده

ببینید: عکس پروفایل زیبای دخترانه برای فصل زمستان (عکس دختران زیبا)

متن پر احساس دخترانه

جمله عکس های زیبای دخترونه

دوستت دارمبیشتر از دیروزو کمتر از فردا

مرا سخت دوست بدارپُر بوسهبغل داربگذار عشقبه پای هم بندمان کند …

متن پر احساس دخترانهنوشته های زیبای دخترانه

چقدر جای تو خالی ستجای خالی ات را با هیچ چیز نمی توان پر کردحتی با گزینه مناسب

من ایـــنم یه دختــــر

شــاید حجاب موهامــو نداشته باشم ولی حجاب چشامـو دارم …

شایــد مانــتوم کــوتاه باشه ولے شـــعورم بالاســـت …

ابــروهامــم برمی دارم ولــی مرامــم ســــــرِ جاشــه …

ســرم پایــینه نه واسـه دلل شکســـتم کــه دیـگه نـــایی واســش نمونــده و از همــه خـورده …

ســـرم پایـینه واسـه نگاه‌های کثــیف آدمـــــا …

هـــــــــه آدم …؟

خدایـــا حواست هســـت؟

نســــل آدمــات داره منـقرض میشه …

متن پر احساس دخترانهاشک چشمام جمع شدهیواش یواش سنگ شدهخبر داری چه اندازهدلم برات تنگ شده ؟

صبح شد دیدار به پایان نرسیداینجا که رسیدی مکن احساس غریبیکه این کلبه ی درویش تعلق به تو دارد

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوستدیگران از ساغرو ساقی و ما از یاد دوست

ببینید: عکس های پروفایل فانتزی دخترانه و متن های زیبای دخترونه خاص

متن پر احساس دخترانهکاسب کهنه کار من باز بساط کرده اییجنس دلت به شهر ما خوب فروش می کندعشق حراج می کنی قلب اجاره می دهینرخ خریدنت مرا خانه به دوش می کند

تا صبح گریه می کنم و غنچه می دهندگل های ریز صورتی روی بالشممتن پر احساس دخترانه

از مردم این شهر دلگیرمهیچ کدامشان شکل تو نیستند

هر کس هر جا که دلش می خواهد بایستدبه کسی اجازه اینکه به جای تو در قلبم بنشیند نخواهم داد

متن پر احساس دخترانه

من یک دخترم

با تمام حساسیت‌های دخترانه‌ام

در وجود مادری رشد کرده‌ام و روزی کودکی در وجودم رشد می‌کند

با تلنگری بارانی می‌شوم

با کلمه‌ای عاشق می‌شوم

با فریادی می‌شکنم… با پشت کردنی ویران می‌شوم

به راحتی وابسته می‌شوم

هنوز هم با عروسکهایم حرف می‌زنم

هنوزم هم برایشان لالایی می‌خوانم

هنوزم هم با مدادرنگی خانه رویاهایم را به تصویر می‌کشم

هنوزم هم برای شکلات جان می‌دهم

من دخترم…پر از راز… هرگز مرا نخواهی دانست

هرگز سرچشمه اشکهایم را نمی‌یابی…مگر از جنسم باشی

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0منبع خبر

ادامه مطلب

سلبریتی

روز پزشک | در مورد روز پزشک عکس پروفایل و تبریک روز پزشک

روز پزشک


روز پزشک

در ایران روز بیست و سوم اوت مصادف با اول شهریور ماه که همزمان با زادروز تولد ابوعلی سینا است برای روز پزشک در نظر گرفته شده است. ابوعلی سینا از مشهورترین و تاثیرگذارترینِ فیلسوفان و دانشمندان ایران است که آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت بسیار دارد. وی ۴۵۰ کتاب در زمینه‌های گوناگون نوشته ‌است که یکی از معروف ترین کتاب هایش کتاب شفا، دانشنامه علمی و فلسفی جامع و کتاب قانون یکی از کتابهای معروف ابن سینا در زمینه علم پزشکی می باشد. وی از کودکی به طبیعت، گیاهان و حیوانات علاقه خاصی داشت و اوقات فراغت خود را در دشت و صحرا به جستجو و کسب تجربه می پرداخت ‏بدین صورت از دوران کودکی به خواص گیاهان دارویی و طبابت علاقه مند شد. ابن سینا از حیث نیروی جسمانی، مردی نیرومند بود و به همین خاطر از کار کردن احساس خستگی نمی ‌کرد، وی همچنین از لحاظ نیروی ذهنی و تفکر نیز بسیار نیرومند بود، به گونه ای که در سن هجده سالگی توانست تمامی دانش‌های زمان خود را فرا گیرد.

جملات تبریک و اس ام اس کوتاه تبریک روز پززشک به پزشکان

بدین وسیله یکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا، بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلام و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران اسلامی تبریک عرض مینماییم

 

تبریک روز پزشک

یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشکبر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک باد

 

پیام های تبریک روز پزشک

پزشک با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند .روز پزشک مبارک

اس ام اس روز دکتر

حضورتان اشارتی ست پیامبرانهشاید دردمندی به دستان شما دخیل بسته باشدروزتان مبارک…دستانتان شفا بخش

 

روز پزشک

عکس پروفایل روز پزشک

هر کس به طب و پزشکی بپردازد، باید درباره جان مردم از خدا بترسد و خیرخواه باشد و تلاش کند تا بیمار خود را با دقت درمان کندروز پزشک مبارک

تصاویر روز پزشک

روز پزشک بر شما مبارکامیدوارم هیچ وقت روی هیچ دکتری رو نبینید !

 

پیام های روز پزشک

 

آهای پزشکها باشمایمبرای کسی که میگوید صداش گرفته ٬ سرش سنگیه ٬و آب ریزش بینی دارد ٬ هی نسخه نپیچید !شاید بغضی در گلویش ترکیده باشد . . .

 

روز پزشک

عکس پروفایل تبریک روز پزشک

حضورت اشارتی ست پیامبرانه،‌شاید دردمندی به دستان تو دخیل بسته باشدروزتان مبارک، دستانتان شفا بخش

متن تبریک روز پزشک

اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستیاگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی(شادروران دکتر قریب)روز پزشک مبارک

تبریک روز پزشک

 همگان برای جلوگیری از لغزش و سقوط، نیازمند تقوا هستند؛ ولی پزشکان به دلایل کاری و ویژگی های خاص خدماتی که انجام می دهند، با این صفت نیکو باید احساس نزدیکی بیشتری کنند

اس ام اس تبریک روز پزشک

“مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی بدان که زندگی می کنی “روز پزشک بر تمام پزشکان و دانشجویان پزشکی که قدم در این راه گذاشته اند مبارک باد

 

تبریک روز پزشک

ما به نجات زخمیان شب میاییم / داغیم لیکن به شفای تب می آییمروز پزشک بر همکاران گرامی مبارک باد

متنو ادبی روز پزشک

پزشک، سزاوار تکریم و قدر است که بسی گرانقدر استبا افتخار ، ارزش علمی و انسانی اش را پاس می داریم«روز پزشک» مبارک . . .

 

روز پزشک

پیامک روز پزشک

روز پزشک، روز قدردانی از مدد این دستان مهربان و دوستدار سلامت جامعه گرامی باد . . .

 

پیام های کوتاه روز پزشک

پزشک گاهی بیماران را درمان میکند، اغلب آن را تسکین میدهد اما همیشه باید به بیماران آرامش بخشد…ای آرامش بخشان روح و جان و تن، روزتان گرامی باد

Rooze pezeshk

پزشک گاهی بیماران را درمان میکند، اغلب آن را تسکین میدهداما همیشه باید به بیماران آرامش بخشد . . .ای آرامشبخشان روح و جان و تن روزتان گرامی باد

 

اس ام اس تبریک روز پزشک

پزشکان ضامن سلامت جامعه ، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند. این روز بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد کشور، مبارک باد

متن ادبی روز پزشک

آبله ، وبا ، مخملکجوش و کهیر و کورکجذام و گال و برفکقند و فشار و سرخکطرح و کشیک و عینک !روز پزشک مبارک !

 

روز پزشک

تبریک روز پزشک

سلام عزیزم روزت مبارکتعجب نکن اامروز روز پزشکه تو هم تنها طبیب دل بیمار منی !

 

جمله های ادبی روز پزشک

 

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد آنگاه که دستیبه نشان شکر به  آسمان بلند شود ملائک تو را می ستایندروز پزشک مبارک

 

روز پزشک

عکس های روز پزشک

چو بیمار از شفا سرمست گردد طبیب از فرط شادی مست گرددخدا شفا و این خود افتخاری است که دستی با خدا همدست گردد . . .

 

متن روز پزشک

طبیب را مظهر اسم محیی و احیاء گری نامیده و عیسوی مسلک می دانستند که با دم مسیحیائی خویش درد و رنج را از جسم و روان دردمندان زدوده و شوق امید را در کالبد جسم و روح زندگی آنان می دمیده است

جملات روز پزشک

 

ما به نجات زخمیان شب میاییم / داغیم لیکن به شفای تب می آییم . . .روز پزشک بر همکاران گرامی مبارک باد

 

تبریک روز پزشک

 

 «پزشک» با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساندروز پزشک مبارک

 

روز پزشک

عکس پروفایل روز پزشکان ایرانی

تا همتت ای پزشک باقیست دستان تو نعمتی الهیستروز پزشک مبارک

 

متن تبریک روز پزشک

آنان که خاک را در نظر کیمیا کنند / آیا بود گوشه چشمی به ما کننددردم نهفته به ز طبیبان مدعی / باشد که از خزانه غیبم دوا کنندروز پزشک مبارک

تصاویر روز پزشک

 

گر طبیانه بیایی به سر بالینم  به دو عالم ندهم لذت بیماری راروز پزشک مبارک

 

روز پزشک ایرانی

آدمهای بزرگ زود از یاد نمی روند و به انتها نمی رسندروز پزشک مبارک

 

روز پزشک

 

آه ای طبیب دل من درمان بیماری ام کندر پای تو رفتم از دست فکر پرستاریم کندر دام عشقت اسیرم خون می خورم تا بمیرمگر فرصتی مانده باقی ای مهربان یاریم کنروز پزشک مبارک

 

تبریک روز پزشک

 

با سلام و تشکر فراوان از تعهد و اخلاصتانامیدواریم ستاره‌ی زندگی و اختر دانشتانپیوسته ایام بر دل بیماران بتابدو هماره دعای بندگان بدرقه راه شما باشدروز پزشک بر شما گرامی باد

 

عکس روز پزشک

 

روزگاریست که من طالب دیدار توام / فکر من باش در این شهر گرفتار توامگفته بودی که طبیب دل  هر بیماری / پس طبیب دل من باش که بیمار توامروز پزشک مبارک

 

روز پزشک

 

آنان که خاک را در نظر کیمیا کنند / آیا بود گوشه چشمی به ما کننددردم نهفته به ز طبیبان مدعی / باشد که از خزانه غیبم دوا کنندروز پزشک مبارک

 

روز یک شهریور روز پزشک

 

اول شهریور ، روز پزشک بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد فارسی زبان، مبارک باد . .

 

روز پزشک

 

طبیب را مظهر اسم محیی و احیاء گری نامیده و عیسوی مسلک می دانستندکه با دم مسیحیائی خویش درد و رنج را از جسم و روان دردمندان زدودهو شوق امید را در کالبد جسم و روح زندگی آنان می دمیده است.روز پزشک مبارک

 

اس ام اس روز پزشک

 

پزشکان ضامن سلامت جامعه ، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستندکه درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند.این روز بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد کشور، مبارک باد

 

روز پزشک

 

یکم شهریور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلامشیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمامیطبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران اسلامی خجسته باد.

 

تبریک روز پزشک

 

بدین وسیله یکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا،بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلامو روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکیتلاشگر ایران اسلامی تبریک عرض مینماییم

 

متن تبریک روز پزشک

 

نباشد فوق دندان ‌درد دردی / ندارد تاب دردش هیچ مردیکشم دندان و اندو می‌کنم من / بباشم موجب ارامش تنروز دندانپزشک مبارک

 

متن های تبریک روز پزشک

 

نگو دندان بگو چیزی اضافه / برای مردمان خوش  قیافهنگو دندان بگو زندان که درآن / برای نان شدیم عمری کلافه !همکار گرامی روزت مبارک

روز پزشک

 

اما در این قسمت زندگینامه کوتاه ابوعلی سینا را می خوانید :

زندگینامه ابوعلی سینا :

 

ابو علی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به نام(Avicenna) و با لقب “امیر پزشکان” شناخته شده است، در ماه صفر از سال 370 هجری قمری در شهر بخارا به دنیا آمد.

 

این حکیم بزرگ که بعدها موثرترین چهره در علم و فلسفه جهان اسلامی شد و القابی مانند شیخ الرئیس، حجه الحق و شرف الملک به او دادند، از آغاز کودکی استعداد و شایستگی عجیبی در فرا گرفتن علوم مختلف داشت.

 

و از آنجا که پدرش عبدالله سخت در تعلیم و تربیت او می کوشید و خانه او محل ملاقات دانشمندان دور و نزدیک بود، ابن سینا تا ده سالگی تمام قرآن و صرف و نحو را آموخت و آن‌گاه به فرا گرفتن منطق و ریاضیات پرداخت. استاد وی در علم ریاضیات “ابو عبدالله ناتلی” بود.

 

پس از آن نزد “ابو سهیل مسیحی” به یادگیری طبیعیات و مابعدالطبیعه و علم طب مشغول شد.

 

در شانزده سالگی در همه علوم زمان خود استاد بود؛ جز در مابعدالطبیعه؛ آن هم به صورتی که در متافیزیک ارسطو آمده بود و با آنکه چهل بار تمام این کتاب را مطالعه کرده بود، نمی توانست آن را بفهمد.

 

تا این که به شرح فارابی بر این کتاب دست یافت و توانست مسائل دشوار آن را درک کند.

 

هنگامی که ابن سینا به هجده سالگی رسید، دیگر احتیاج به خواندن و فراگیری هیچ علمی نداشت؛ چرا که همه علوم را فرا گرفته بود و تنها لازم بود تا فهم خود را لحاظ عمق افزایش دهد تا آموخته های خود را بهتر درک کند.

 

در اواخر عمر خود یکبار به شاگرد مورد توجه خویش، جوزانی گفت که در تمام مدت عمر، چیزی بیش از آنچه که در هجده سالگی می دانسته، نیاموخته است.

 

مهارت ابن سینا در علم پزشکی و توانایی وی در معالجه حاکم آن زمان، موجب شد تا مورد محبت حاکم واقع شده و در دربار، موقعیت بسیار خوبی داشته باشد.

 

ولی به سبب آشفتگی اوضاع سیاسی در ماوراء النهر ، زندگی بر ابن سینا در زادگاهش دشوار شد و او ناچار بخارا را به مقصد جرجانیه و سپس گرگان ترک گفت.

 

در سال 403هجری قمری، پس از پشت سر گذاشتن سختیها و مشکلات بزرگی که در این سفر با آن ها مواجه شد و حتی چند تن از دوستانش را در میان راه از دست داد، از کویر شمال خراسان عبور کرد.

 

بنا به گفته منابع معتبر، ابن سینا در این سفر با عارف و شاعر مشهور “ابو سعید ابوالخیر” ملاقات کرد.

 

وی آرزو داشت که “قابوس بن وشمگیر” را که حامی نامدار علم و ادب بود، در جرجان ببیند؛ ولی هنگامی که به جرجان رسید، قابوس بن وشمگیر از دنیا رفته بود.

 

چون از این حادثه دلشکسته شد، مدت چندین سال در دهکده ای عزلت گزید. سپس در فاصله سال 405و 406 هجری قمری به ری رفت.

 

در این هنگام آل بویه بر ایران فرمانروایی داشتند و افرادی از این خاندان در ایالات مختلف حکومت می کردند. ابن سینا مدتی در دربار فخرالدوله در ری درنگ کرد و سپس از آنجا برای دیدار یکی دیگر از فرمانروایان این خاندان، شمس الدوله به جانب همدان به راه اقتاد.

 

این سفر برای ابن سینا بخت بلندی داشت؛ چرا‌‌‌‌ که پس از رسیدن وی به همدان، او را برای درمان امیر شمس الدوله که بیمار شده بود و تمامی پزشکان از معالجه وی ناتوان بودند، دعوت کردند.

 

بوعلی توانست شمس الدوله را معالجه کند و به همین دلیل چنان تقربی نزد وی پیدا کرد که عهده دار منصب وزارت گردید و مدت چند سال؛ تا هنگام مرگ امیر، عهده دار این وظیفه سنگین بود.

 

پس از مرگ شمس الدوله بخت از وی روی گردانید و چون از ادامه خدمت در منصب وزارت خودداری کرد، او را به زندان افکندند. در زندان کتاب مشهورش “شفا” را به رشته تحریر درآورد.پس از مدتی توانست از زندان فرار کند و با لباس درویشی از همدان گریخت.

 

ابن سینا از همدان به اصفهان رفت که مرکز بزرگی از علم به شمار می رفت و سال ها بود که آرزوی دیدار آنجا را داشت. در این شهر مورد توجه علاءالدوله قرار گرفت و مدت پانزده سال با آسایش خاطر در آن شهر زندگی کرد.

 

او در این مدت، چندین کتاب مهم نیز نوشت و حتی به ساختن رصدخانه پرداخت. اما این آسایش یرای وی دائمی نبود؛ چرا که یک بار اصفهان در معرض حمله مسعود غزنوی یعنی فرزند سلطان محمود غزنوی قرار گرفت و در این حمله بعضی از آثار مهم این حکیم بزرگ از میان رفت.

 

این امر ضربه بزرگی برای وی بود و علاوه بر آن، بیماری قولنج نیز آزارش می داد. به همین دلیل، دوباره به همدان بازگشت و به سال 428 هجری قمری و در سن پنجاه و هفت سالگی در این شهر از دنیا رفت و در همان جا به خاک سپرده شد.

 

 

شخصیت علمی ابوعلی سینا

 

با وجود این که زندگی ابن سینا پر از فراز و نشیب بود و در عین حال عمری طولانی نیز نداشت، اما زندگی عقلانی و حکیمانه بسیار پرباری داشت. گواه بر این مطلب، تعداد و نوع آثاری است که او تالیف کرده است و نیز خصوصیات شاگردانی که در نزد او درس خوانده اند؛ مانند بهمنیار و جوزانی.

 

نیروی تمرکز فکری او عالی بود؛ تا جایی که گاهی در آن حین که سوار بر اسب در رکاب پادشاه عازم جنگ بود، بعضی از آثار خود را املا می کرد تا نویسنده ای که در خدمت داشت، آن ها را بنویسد.

 

او با مهارت عجیبی که در تمامی شاخه های دانش آن زمان داشت، توانست در زمینه فلسفه، اساس مکتب مشاء در سنت فکری اسلامی و نیز اساس فلسفه قرون وسطی را بریزد.

 

در بستر طب و پزشکی نیز میراث بقراطی و جالینوسی را ترکیب کند و در علم و ادب اسلامی چنان تاثیر نماید که هیج کس پیش یا پس از وی نتوانسته باشد آنگونه تاثیر کند.

 

تاثیر وی در این زمینه ها تا به امروز، در شرق و غرب جهان باقی است و بسیاری از پیشرفت ها در شاخه های عمده دانش، بر پایه نظرات و آراء وی صورت گرفته است.

تعداد رای: 1 و امتیازات: 5منبع خبر

ادامه مطلب

سلبریتی

متن و جملات تبریک تولد همسر متولد ماه شهریور + عکس نوشته های تبریک تولد شهریوری

متن و جملات تبریک تولد همسر متولد ماه شهریور


متن و جملات تبریک تولد همسر متولد ماه شهریور

اگر همسر شما هم متولد ماه شهریور است و شهریور ماهی است می توانید متن های زیبای تبریک تولد مختص به افراد متولد شهریور را برای او بفرستید.

عکس نوشته های ویژه پروفایل و استوری شهریور ماهی و تبریک تولد شهریور را هم می توانید در شبکه های اجتماعی استفاده کنید تا همسر ( شوهر یا خانم) خود را خوشحال کنید.

متن و عکس تبریک تولد همسر شهریور ماهی

بهترین متن و پیام تبریک تولد به متولدین شهریور ماه را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید و به همسر و دوست خود تبریک بگویید.

امروز روز توست، روز میلادتدنیا تبسم کرده اسـت امروز با یادتامروز بدون شک اسمان ابی ترین ابیستچرخ و فلک هم چون دلم درگیر بی تابیستهمسر عزیز شهریور ماهی تولدت مبارکبا آرزوی بهترینها

تولدت مبارک همسر شهریور ماهی!

متن و جملات تبریک تولد همسر متولد ماه شهریور

متن عاشقانه تبریک تولد همسر شهریوری

صبر یه شهریوری

بعضی وقتا بـه ایوب میرسه

تولدت مبارک عشق شهریوریم.

هرماه کـه بزرگ‌تر می شدی،

برای لحظه شماری زادروزت عکسی گرفتم

و با ذوق و شوق بسیار، اکنون انها را کنار هم گذاشتم

و با دیدنشان یکی پس از دیگری،

لذت رشد نهال زندگی ام را مرور کردم

چه زیبا بود براستی کـه پروردگار چه زیبا و دلنشین

عشق خود بـه مخلوقش را نشان میدهد

ذره ای از انچه خود دارد را بـه ما داده تا درک کنیم

کـه عشق واقعی چگونه اسـت، دوست داشتن چگونه اسـتخدایا بخاطر این عشق شیرین سپاسگذارم

تولد همه ی شهریور ماهی ها خجسته باد!

بخوانید: تبریک تولد انگلیسی و متن تبریک و جملات تولد دوست و رفیق به زبان انگلیسی

متن و جملات تبریک تولد همسر متولد ماه شهریور

متن تبریک تولد به شوهر شهریوری

آرزو میکنم درسال جدید

زندگی ات بهترین های‌ دنیا را داشته باشیو همه ی رویاهایت بـه حقیقت بپیونددتولدت مبارک شوهر شهریور ماهی من

نمی‌گویم شهریوری ها عاشق نمی شوند نه….سخت عاشق می‌شوند

ولی امان از ان روزی کـه عاشق شوند

تازه معنی عشق و وفاداری را میفهمی…

همسرم روز میلادت در ماه شهریور خجسته باد.

متن و جملات تبریک تولد همسر متولد ماه شهریور

عکس نوشته تبریک تولد به همسر متولد ماه شهریور

شهریوری یعنی خودش یک دنیا غصه در دلش هست

اما با همین وجود تمام سعی خودرا میکند حال تو را خوب کند…مراقب رفتار و حرف هایت باش…خیلی مراقب باش از چشم یک شهریوری نیفتی

کـه وای از ان روز زمین و زمان و خدا را هم واسطه کنی

دیگر حتی نیم نگاهی بـه تو نمی اندازد

بخوانید: عکس نوشته تبریک تولد پسران و دختران شهریور ماهی + متن های زیبای متولدان شهریور

متن و جملات تبریک تولد همسر متولد ماه شهریور

ویژگی جذاب این ته تغاری های‌ تابستان شیطنت شان اسـت

حتی اگر پنجاه سال هم عمر کنند

یک جا بند نمی‌شوند

و دائم در حال شیطنت و ناز کردن هستند…اصلا با همین شیطنت هایشان چه دلبری ها کـه نمی‌کنند…

تولدت مبارک همسر عزیز شهریور ماهی من

تبریک تولد همسر شهریوری

شهریور ماهی ها همان قدر کـه مهربان و خوش قلب هستند

همان قدر هم بـه وقتش مغرور می‌شوند

کـه تو حد خودت را بدانی و از سادگی و مهربانی ان ها

سوء استفاده نکنی…

میلادت در شهریورماه امسال خجسته باد.

متن و جملات تبریک تولد همسر متولد ماه شهریور

تقدیم بـه همسر شهریوری عزیزم …

غرور شهریوری ها خیلی خاص و جذاب اسـت

باید با ان ها باشی تا بفهمی من چه می‌گویم…اگر یک شهریوری در زندگی ات داری قدرش را بدان …این ته تغاری های‌ تابستان عجیب دل نشین و دلبر هستند…. .

شهریوری های‌ پر احساس و مهربونزمینی شدن تون خجستهتبریک بـه همه ی همسران شهریوری ماهی

متن و جملات تبریک تولد همسر متولد ماه شهریور

متن تبریک تولد به همسر شهریوری

شوهر عزیز شهریوری

شهریوری ها ماهن

روی رفاقت شون همه ی جوره

می تونین حساب کنید

شهریور آمد خرامان و نرم

ته مانده لذت های‌ تابستانی

آب بازی و بستنی

تولد قاصدک ها

ماه خریدهای سرخوشانه کیف و کتاب

دفترهای نو با بوی خوش کاغذ

لذتی وصف ناپذیر کـه سن و سال نمیشناسد

کیفش برای دخترک دبستانی

و مادری کـه خرید دانشگاه پسرش را میکند یکی اسـت.

صبح اولین روز شهریور این ته تغاری نازک نارنجی آفتاب بخیر

تولدت مبارک شهریورماهی جانم.

ببینید: عکس نوشته های زیبا ویژه پسران و دختران متولد شهریور

متن و جملات تبریک تولد همسر متولد ماه شهریور

پیام تبریک تولد برای همسر شهریوری

ماه از خلالابرهای پاره پارهچون آخرین شبهای شهریور صفا داشتان شب کـه بود از اولین شبهای شهریوربودیم ما بر تپه ای کوتاه و خاکیدر خلوتی از باغهای احمد آباد

تولدت مبارک همسر شهریوری من.

متن و جملات تبریک تولد همسر متولد ماه شهریور

تولد همسرم در شهریورماه چه زیباست

لبخند معصومت، دنیای آرومت

خورشید تو چشمات، قدرشو می دونم!

مو های خرماییت، دستای شهریوری ات

و شهریور لبهایت، قدرشو می دونم!

بیـــا شهریور ای پیـراهنت ییلاق لک لک ها

صدای جاری گنجشک در خواب مترسک ها

بیا ای امن ؛ ای سرسبز ؛ ای انبوه عطر آگین

بیـــا تـــا تخم بگذارند در دستانت اردک ها

گل از سر وا بکن ده را پریشان میکند بویت

و بــــه سمت تـــــو می‌آیند باد و بادبادک ها

تـــــو در شعرم شکوه دختـــــری از ایل قاجاری

کـه می رقصد گرچه روی قلیان و قلک ها

تمــــام شهـــــر دنبــــال تواند از بلــــخ تا زابل

سیاوش ها و رستم ها فریدون ها و بابک ها

همین کــــه عکس ماهت می چکد توی قنـات ده

بـه دورش مست می رقصند ماهی ها و جلبک ها

کنار رود ؛ دستت توی دستم ،شب،خدای من !

شکــــوه خنده ای تــــو ؛ سکوت جیر جیرک ها

مرا بـــی تاب میخواهند ؛ مثل کودکی هامان

تو مامان ،من پدر ؛ فرزندهامان هم عکروسکها

تو ان ماهی کـه طبق معمول رخت را قاب می‌گیرند

همیشه شاعرانی مثل من ؛ از پشت عینک ها…

همسر شهریور ماهی تولدت خجسته باد.

بخوانید:  افراد معروف متولد شهریور ماه

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0منبع خبر

ادامه مطلب
تبلیغات roozbox

نظر شما چیه؟

    برترین ها